Passagiersrechten

Corendon Dutch Airlines streeft ernaar om haar vluchten op tijd uit te voeren. Toch kunnen er redenen of situaties zijn, waardoor er vertraging ontstaat. Corendon informeert u graag over uw passagiersrechten wanneer een vertraging ontstaat. Deze rechten staan in de Verordening (EG) 261/2004.

In geval van een vertraging van uw vlucht van minimaal 2 uur, heeft u recht op het volgende;

  • Een verfrissing en/of een maaltijd die in redelijke verhouding staat tot de wachttijd.
  • De mogelijkheid om twee korte telefoongesprekken te voeren van maximaal twee minuten per gesprek. Zo kunt u iemand informeren over de vertraging. Of, indien beschikbaar, kunt u de kosten van het gebruik van fax of e-mail declareren. Na het inleveren van een specificatie betalen wij u deze kosten terug.
  • Als een verblijf gedurende de nacht noodzakelijk wordt, zorgt Corendon Dutch Airlines voor de accommodatie en het vervoer tussen de accommodatie en de luchthaven (alleen van toepassing als de vertraging tussen 20:00-06:00 LT valt en langer dan 5 uur).
  • Indien uw vlucht is geannuleerd of meer dan 3 uur is vertraagd heeft u recht op compensatie, tenzij de vertraging is veroorzaakt door een buitengewone omstandigheid, zoals slecht weer, een staking, een beschadiging van het vliegtuig als gevolg van een vogelaanvaring of blikseminslag, beveiligingsproblemen, medische noodgevallen of besluiten van de luchtverkeersleiding.

Vertraging van tenminste 5 uur
Indien uw vlucht -ongeacht de vluchtafstand- een vertraging heeft van minimaal 5 uur ten opzichte van de geplande vertrektijd dan kunt u afzien van uw vlucht en om terugbetaling vragen van uw ticketprijs voor de gedeelte(n) van uw ticket waarvoor door u geen gebruik wordt gemaakt. Kiest u voor terugbetaling, dan hebt u geen recht meer op verder vervoer en verdere zorg door Corendon Dutch Airlines. Indien u terugbetaling wenst, kunt u contact opnemen met de customer care afdeling van Corendon Dutch Airlines. Als u een losse vlucht heeft geboekt, wordt de door u betaalde ticketprijs terugbetaald voor de niet gebruikte onderdelen van uw ticket. Als u een pakketreis (combinatie van vlucht, accommodatie en/of andere toeristische dienst) heeft geboekt dan is de prijs die u heeft betaald voor uw vlucht onderdeel van de totale reissom die u heeft betaald. Corendon Dutch Airlines zal in dat geval het aan u terug te betalen bedrag voor uw vlucht vaststellen. Hierbij is onder meer de reisafstand bepalend voor de hoogte van het bedrag. Corendon Dutch Airlines wijst u erop dat de overige gereserveerde onderdelen van de pakketreis niet automatisch voor terugbetaling in aanmerking komen. Het zal namelijk vaak het geval zijn dat de reisovereenkomst tussen de touroperator en de passagier niet kan worden geannuleerd op de grond van de vertraging. In uw reisbescheiden staan noodnummers van uw reisorganisatie en wij adviseren u om voor meer informatie contact op te nemen met uw reisorganisatie. Na een vertraging op de heenreis van minimaal 8 uur kunt u een beroep doen op uw annuleringsverzekering (soms ook reisverzekering). Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Annulering van uw vlucht
Bij annulering of instapweigering mag u kiezen voor een andere vlucht of een terugbetaling van het ticket ingeval wanneer u een los ticket heeft geboekt. Bij de keuze voor een andere vlucht zal Corendon Dutch Airlines u een andere vlucht aanbieden bij de eerste vlucht waar plaats is, tenzij de keuze wordt voorgelegd door uw reisorganisator.

Grondpersoneel
Bij een vertraging op de luchthaven kunt u zich wenden tot ons grondpersoneel. De reisleiding van uw touroperator kan u niet persoonlijk begeleiden als u op de luchthaven bent, omdat het om veiligheidsredenen niet is toegestaan dat zij het gebied achter de douane betreden.

Toezichthoudende instantie
Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een instantie aangewezen die toezicht houdt op de naleving van de compensatie- en assistentieregels, zoals hierboven beschreven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van het land van vertrek, voor Nederland de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T),of kunt u de website van de IL&T raadplegen: www.ilent.nl. Voor de volledige tekst van de Verordening (EG) 261/2004 klik hier.

Corendon Dutch Airlines
Afdeling Customer Care
Postbus 349
1170 AH Badhoevedorp
Nederland

Email: customercare@corendon.nl